Przejdź do treści

„Dzieci komunijne dzieciom misji” – najmłodsi z Polski spieszą ze wsparciem!

← Wróć do artykułów

“Mamy braci i siostry na całym świecie. I tak jak w rodzinie ludzie o sobie pamiętają i pomagają, tak i my chcemy pamiętać o dzieciach z całego świata” – podkreślają członkowie Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W czasie zbliżających się pierwszych komunii świętych PDM organizują akcję „Dzieci komunijne dzieciom misji”. Poprzez włączenie się w nią, dzieci tworzą modlitewny łańcuch solidarności z dziećmi z całego świata.

Na czym polega akcja „Dzieci komunijne dzieciom misji”?

Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają, by jeden z dni Białego Tygodnia w parafii poświęcony był modlitwie za misje i misjonarzy. Można także dokonać finansowego wsparcia ewangelizacji. Właśnie to wydarzenie kryje się pod hasłem „Dzieci komunijne dzieciom misji”. W tym roku akcja koncentruje się na haśle „Uczestniczę w misji Kościoła”, które ma pokazać dzieciom, że Kościół to nie budynek, lecz żywa wspólnota wszystkich wierzących w Chrystusa i pragnących do Niego przychodzić.

Organizatorzy podkreślają, że katolicy są zaproszeni do aktywnego budowania tej wspólnoty, począwszy od rodzin, szkół, miejsc pracy i parafii, a kończąc na krańcach świata.

Pierwsza Komunia duchowość zamiast „pompy”!

Dzieci, które włączają się w działania Papieskich Dzieł Misyjnych wspierają papieża w ewangelizacji poprzez konkretną pomoc misjonarzom i swoim rówieśnikom w krajach, gdzie dzieci albo jeszcze nie znają Chrystusa, albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do wzrostu i rozwoju. “Jednocześnie uczą się solidarności z braćmi i siostrami z całego świata” – wyjaśnia ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. 

Kapłan zwrócił uwagę na trend w kierunku zeświecczenia uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Towarzyszy jej często bogata, przytłaczająca oprawa, która niekiedy odwraca uwagę dzieci od tego, co najważniejsze. Zaznaczył, że inicjatywa „Dzieci komunijne dzieciom misji” jest próbą skierowania tej uwagi na to, co duchowe, a inicjatywa uczy dostrzegać potrzeby innych i dzielić się tym, co mamy.

„Dla siostry i brata na krańcach świata”

“Aby być wielkim misjonarzem, takim jak św. Teresa z Lisieux, trzeba rozpocząć od Pierwszej Komunii Świętej. Dlatego was, drogie dzieci, drodzy rodzice i opiekunowie, zapraszam serdecznie do akcji Dzieci Komunijne Dzieciom Misji – podkreślił dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. 

W ramach wydarzenia można przygotować w parafii misyjną dekorację, odprawić Mszę Świętą według formularza o ewangelizacji ludów, w modlitwie powszechnej pamiętać o zagadnieniach misyjnych, a w procesji z darami przynieść takie, które będzie można wykorzystać na pomoc misjom.

Jak podkreślają organizatorzy, możliwe jest również wykorzystanie specjalnych kopert – „Dla siostry i brata na krańcach świata”. Po odpowiednim przygotowaniu każde z dzieci otrzymuje kopertę, w której znajduje się obrazek z modlitwą. Tę pamiątkę dzieci zachowują dla siebie, modląc się zapisanymi słowami wspólnie w czasie Mszy Świętej i osobiście w domu. Do kopert, po uzgodnieniu z rodzicami, mogą włożyć drobne ofiary. Następnie dzieci przynoszą zaklejone koperty w Dniu Misyjnym, by w procesji do ołtarza złożyć swój dar. W niektórych parafiach dzieci przynoszą ofiary w zrobionych przez siebie skarbonkach.

Ofiara nie jest najważniejsza

Otwarcie kopert lub skarbonek i policzenie datków, powinno być dokonane wspólnie z przedstawicielami rodziców. Ofiary przesyła się bezpośrednio do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych na numer konta 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 z dopiskiem „Dzieci komunijne dzieciom misji” z parafii… / ze szkoły… w … 

Wszystkie ofiary przekazane do PDM są przeznaczone na pomoc dzieciom do 14. roku życia na terenach misyjnych.

“Przypominamy jednocześnie, że ofiary i koperty nie są podstawą akcji. Są ostatnim punktem w przygotowaniu i jedynie jego dobrowolnym owocem” – podsumowują organizatorzy.

W ubiegłym roku, dzięki otwartości serc dzieci z Polski i ich rodzin, z ofiar złożonych w dniu misyjnym w Białym Tygodniu udało się uzbierać 1 284 887, 03 zł.

Czy wiedziałeś, że…

Zobacz także