Najczęściej zadawane pytania

1. Czy szkoła pobiera czesne?
Nasza placówka, jak każda inna szkoła publiczna, nie będzie pobierała czesnego od rodziców.
2. Mieszkam poza Luboniem - czy w związku z tym mogę zapisać moje dziecko?
Oczywiście. Szkoła nie ma ustalonego obwodu, tzn. jest dostępna dla wszystkich.
3. Jakich języków będzie mogło uczyć się moje dziecko?

Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, szczególnie języka angielskiego, którego tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w poszczególnych latach nauki będzie wzrastać:

  • dwie godziny w klasach 1-3;
  • trzy godziny w klasie 4;
  • cztery godziny w klasie 5;
  • pięć godzin w klasach 6-8.

Od klasy czwartej wprowadzamy drugi język obcy (2h lekcyjne w tygodniu) – planujemy utworzyć grupy uczące się j. niemieckiego lub hiszpańskiego. Wybór drugiego języka obcego należy do rodziców i dziecka.

4. Jak na codzienność szkoły przekłada się jej katolicki charakter?

Oczywiście bardzo nam zależy na tym, aby wszystkie działania szkoły miały swoje odniesienie do wartości chrześcijańskich, do Pana Boga. Każdy dzień będziemy rozpoczynać krótką modlitwą, natomiast Msze Święte będą organizowane kilka razy w roku z okazji ważnych świąt i uroczystości.

5. Czy w szkole będzie możliwość wykupienia posiłków dla dziecka?

W szkole zorganizowana jest jadalnia z pełnym zapleczem sanitarno-gastronomicznym, które umożliwia wydawanie na talerzach ciepłych  posiłków przygotowanych przez firmę cateringową.

6. Gdzie będą odbywały się zajęcia sportowe? Jaka jest oferta zajęć?

Zajęcia wychowania fizycznego stanowią jeden z fundamentów pracy wychowawczej, dlatego duży nacisk kładziemy na rozwój dzieci w tym aspekcie.  Szkoła posiada salę gimnastyczną o wymiarach 26m x 15m (prawie pełnowymiarowe boisko do koszykówki) oraz salę do zajęć ruchowych i tanecznych na trzeciej kondygnacji. 

Planujemy przedstawić atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, m.in. piłka nożna, tenis stołowy, badminton, siatkówka, taniec – jesteśmy otwarci na Państwa i dzieci propozycje. W przyszłości nowo zakupione tereny planujemy przeznaczyć na budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej.

W związku z dużą odległością do najbliższego krytego basenu nie planujemy organizacji takich zajęć w ramach lekcji w-f.

7. Jaka jest oferta zajęć dodatkowych, tzw. kół zainteresowań?

Ofertę zajęć dodatkowych będziemy tworzyć na podstawie Państwa opinii i sugestii. 

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci rozwijały się w wielu dziedzinach – językowo, matematyczno-informatycznie, plastycznie, sportowo, tanecznie i muzycznie. Dla harcerzy również znajdziemy miejsce . Tworzymy szereg pracowni przedmiotowych, które oprócz swojej podstawowej funkcji dydaktycznej będą służyły jako miejsce ciekawych zajęć pozalekcyjnych. 

Planujemy również uruchomienie szkoły muzycznej, która funkcjonowałby w czasie pozalekcyjnym (specjalnie przygotowane pomieszczenia na 2 piętrze).

8. Czy szkoła będzie zapewniać opiekę zdrowotną?

Oczywiście zapewniamy opiekę zdrowotną, w szkole będzie zorganizowany gabinet pielęgniarki.

9. Ilu uczniów będzie w jednej klasie? W jakich godzinach będą odbywać się zajęcia?

Nasza placówka to z założenia szkoła jednozmianowa, w której docelowo uczyć się będzie 350-400 uczniów – dwie klasy na poziom, każda licząca maksymalnie 24 uczniów.

Po zajęciach obowiązkowych dzieci mogły spędzić czas w świetlicy lub korzystać z oferty kółek i zajęć pozalekcyjnych.

10. Od której godziny rano będzie funkcjonować świetlica?

Godziny pracy poranne zostaną ustalone po rozmowach z rodzicami.