fundacja

O fundacji

Fundacja „Siewca” im. bł. Edmunda Bojanowskiego została powołana aktem notarialnym 29 stycznia 2014r. przez Fundatora Tomasza Błaszaka. Podstawowym celem działalności i zadaniem Fundacji było założenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Luboniu.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z dużą liczbą uczniów i zmianowością szkół w Luboniu oraz zagrożeniom jakie niesie za sobą współczesność, takim jak konsumpcjonizm czy relatywizm moralny, a nade wszystko pragnąc poprzez działania wychowawcze zbliżyć młodych ludzi do Boga i wspólnoty Kościoła, Fundacja Podejmowała działania związane z budową i organizacją pracy szkoły. Zależy nam na placówce nowoczesnej, innowacyjnej, doskonale wyposażonej i jednocześnie opartej na tradycyjnych wartościach. Pragniemy, aby nowa szkoła opierała się na ścisłej współpracy i zaangażowaniu rodziców, uczniów i nauczycieli tak, aby zagwarantować spójny, harmonijny i integralny rozwój młodemu pokoleniu.

Patronem Fundacji jest bł. Edmund Bojanowski, działacz społeczny, którego prace miały na celu przede wszystkim dobro drugiego człowieka. Jego postać była w sposób szczególny upamiętniana przez różne inicjatywy kościelne i świeckie w 2014 roku, w którym obchodziliśmy 200-lecie jego urodzin.

Rada i zarząd

Tomasz Błaszak Fundator i Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Witold Szal członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Janicki członek Rady Nadzorczej 
Dominik Janicki członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Siwak członek Rady Nadzorczej   

Mateusz Mikołajczak Prezes Zarządu Fundacji