Formularz rekrutacyjny

1CZĘŚĆ A
2CZĘŚĆ B
3CZĘŚĆ C

KWESTIONARIUSZ ORAZ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Proszę o przyjęcie mojej/mojego córki/syna do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Luboniu, w roku szkolnym 2020/2021CZĘŚĆ A – DANE PODSTAWOWE – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

//