Przejdź do treści
Avatar photo

Diana Paulińska

Autor
Psycholog, seksuolog i logoterapeutka. Absolwentka psychologii klinicznej na SWPS, seksuologii klinicznej w WSKZ oraz logoterapii w Polskim Towarzystwie Logoterapii i Noo-Psychosomatyki. Pomaga ludziom w odkrywaniu i akceptacji swojej seksualności. Swoje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka, pamiętając, że każda jednostka składa się z ciała, psychiki i ducha. Uważa, że duchowość oparta na wartościach jest istotnym elementem w procesie terapeutycznym.
Pozostali autorzy